Atsisakykime sąrašinių rinkimų – išlaisvinkime Tautos galias.

 Asociacija „Pilietinės savivaldos sąjunga“ ,  registravome  Vyriausioje Rinkimų Komisijoje  iniciatyvinę grupę, referendumui paskelbti, dėl  vienmandatinių  rinkimų įteisinimo.   Parašų rinkimo lapai išduoti tokiems, referendumu siūlomiems  sprendimams:

1. „Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą“;

2. „Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą“.

Nors sąrašinis, partinis valdymas,   vadinamas proporciniu atstovavimu,  iš tikrųjų, nei proporcingumo, nei atstovavimo  jis neužtikrina –  bendrame sąraše išrinktieji  neturi konkrečių  rinkėjų , neturi kam atsiskaityti  , o sąrašų rinkėjai, neturi konkrečių savo rinktų atstovų, todėl ir galimybės būti atstovaujami.   Negana to, sąrašiniai  rinkimai sąlygoja  nuolatinę  kovą, nuolatines rietenas tarp sąrašais išrinktų politikų,  supriešina juos, tuo pačiu supriešina visuomenę, ardo jos vienybę, neigiamai veikia visą valstybę.

      Įteisinus mažoritarinę (daugumos)  rinkimų sistemą ( aiškumo dėlei vadinkime vienmandatine – balsavimas ne už sąrašą, bet už asmenį),   savo atstovus išsirinktų, rinkiminių teritorijų rinkėjai:  Savivaldybių Tarybas sudarytų  seniūnijų rinkėjų rinkti atstovai, Seimą  sudarytų  savivaldybių rinkiminių apygardų rinkėjų rinkti atstovai. Atstovavimas  taptų realus   – Savivaldybės Tarybos nario atstovavimo, galėtų pareikalauti jį išrinkę  seniūnijos  rinkėjai .  Seimo nario atstovavimo, galėtų pareikalauti, jį išrinkę  savivaldybės  rinkėjai.  Tarp išrinktųjų ir rinkėjų  imtų veikti  grįžtamasis ryšys, šalies ir savivaldybių  valdyme įsivyrautų darnaus bendradarbiavimo principas – išrinktiesiems  neliktų priežasties kovoti tarpusavyje,  nes privalėtų  atstovauti savo rinkiminių teritorijų rinkėjus – tariantis su jais, vykdant  jų pilietinę valią, priiminėtų visiems naudingiausius sprendimus.    Taip veikiant atstovavimo sistemai, Lietuva taptų demokratiškesnė,  daugiau visiems piliečiams priklausanti valstybė.

Vienmandatinė rinkimų sistema ir jos pagrindu veikiantis teritorinis atstovavimas, būtų naudingas  visiems –  piliečiai turėtų galimybę, per savo  rinktus atstovus,  dalyvauti   vietinių ir bendravalstybinių reikalų  tvarkymo procese,   partijos atgautų savo prestižą –  būtų kuriamos ir veiktų, ne „valdžios ėmimo“ tikslais, bet   Lietuvai naudingų idėjų generavimui,  lyderių ruošimui, kurie, lygiomis teisėmis su kitais kandidatais, siūlydami partines idėjas, dalyvautų rinkimuose.  Pagyvėtų visas politinis procesas,  palaipsniui  įtraukiantis į jį,  visą visuomenę.

Vienmandatinės  rinkimų sistemos įteisinimas  jau senai aptarinėjamas,  dauguma visuomenės supranta jos naudą, tačiau dalyvaujantys valdžioje (dauguma), iš inercijos, negali atsisakyti sąrašinių rinkimų,  suteikiančių jiems daugiau šansų išlikti valdžioje.  Maža vilties, kad valdantieji ims keisti sistemą, visuomenės galių naudai, maža v ilties, kad jiems pavyks atsisakyti savo dominuojančios, diktatorinės padėties.  Be visų piliečių –  visos visuomenės prisidėjimo, permainų tikėtis neverta.  Tik visi  kartu, siekdami naudos visiems,  galime priimti visai Lietuvai reikalingą sprendimą.  

Kviečiame visas politines partijas, visas visuomenines organizacijas ir visus piliečius, dalyvauti sprendimo priėmimo procese – referendumo organizavimo reikaluose, tai yra, iki Liepos 3 d. surinkti 300 000 piliečių, remiančių iniciatyvą, parašų ir referendumo dieną, savo pilietinę valią, išreikšti balsavimu.

Elektroniniu būdu pasirašyti už referendumo iniciatyvą, galima čia: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos.   

Galinčius prisidėti parašų rinkimo darbe, rašykite čia: pilietinessavivaldossajunga@gmail.com,       

Kontaktinis   tel. 861651390

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *