Mūsų vienybė

Gal bus, kas perskaito visą straipsnį.
Pilietinis karas – negailestingas ir pats beprasmiškiausias. Jame brolis eina prieš broli, tėvas – prieš sūnų…. Po jo žmonės ilgus dešimtmečius lieka priešais.
Antrasis pasaulinis karas ir pokaris Lietuvą padalino, supriešino. Nors mes to ir nepripažįstame, bet tai buvo ne tik kova su okupantais, bet ir vienų lietuvių prieš kitus, tai yra mūsų pilietinis karas ( fizinis, dvasinis ).
Okupantai suprato, kad vieningos liaudies nenugalėsi, jos nevaldysi, todėl būtina žmones supriešinti, pažadinti pačius žemiausius žmonių instinktus, o aktyviausią, pažangiausią tautos dalį sunaikinti, ištremti, priversti bėgti, t.y. kad visuomenė nebeturėtų savo elito. O vietoje jo suformuoti sau paklusnų ir lengvai valdomą „tarybini elitą“.
Taip ir buvo padaryta.
Supriešinti žmonės pradėjo matyti tik blogį, atsirado pastovus pavojaus ir nesaugumo jausmas, bejėgiškumas, pyktis …. . Tai savo ruoštu suformavo mūsų uždaruma, atsiribojimą, nepasitikėjimą aplinkiniais, nes jei busi atviras ar sėkmingas ir kas nors įduos, būsi ištremtas, nubaustas, persekiojamas, apkalbamas, žeminamas ir t.t., taigi lauk tik blogo.
Praėjo 27 nepriklausomybės metai.
Man atrodo, kad vienybės vis mažiau. Rietenos, kaltinimai, neapykanta, pavydas ir toliau yra mūsų kasdienybė.
Gal mumis manipuliuoja, mus tarpusavyje pjudo kažkas svetimas, o gal dabar jau savas, o gal tai jau yra mūsų gyvenimo būdas?
Kai mes susiskaldę, susipriešinę remiamės gandais, pavydu, apkalbomis ir kovojame, kovojame, kovojame vieni su kitais, niekiname ir žeminame vieni kitus, kaip tada lengva tokia visuomene manipuliuoti, kaip lengva ją apgaudinėti ir valdyti.
Dalis „politinio elito“ nieko daugiau neveikia, tik kaip tikri „netašyti Jurgiai“ pila „pamazgas“ vieni ant kitų, riejasi. Kur jau čia užsiimti ekonomika, emigrantais, kultūra, švietimu, investicijų skatinimu, darbo vietų kūrimu. Daug svarbiau, o kas su kuo, kada ir kaip ….. kavos išgėrė, kas kam ką išgėręs …. pasakė ir t.t., „…oi, kaip tai aktualu ir svarbu …“. O jei dar proga vieną kitą pažeminti atsiranda,….kokį egzaminą priversti išlaikyti … .
Politologai ir žurnalistai rimtais veidais tai aptarinėją, komentuoja, vietoj to, kad pasakytų: „Baikite tą „balaganą“ ir eikite dirbti, o jei nieko daugiau nesugebate, tai netrukdykite kitiems dirbti, pasitraukite.“
Bet niekas nesako. Matyt patinka, įdomu, o gal paprasčiausiai įprato, patogiai įsitaisė ir nieko kito jau nebesugeba daryti, o gal patys tokie.
Norint susikurti visuomenės gerovę pirmiausia reikia mūsų vienybės ir būtinai pagarbos vienas kitam.
Vienybės reikia ir tiksluose, ir jų pasiekimo kelių suvokime, ir bendrame darbe, siekiant tų tikslų.
Kai buvo tautos vienybė bei pagarba vieni kitiems, kai buvome broliai ir seserys – nugalėjome. Kai vienybės nebeliko – pralaimime, degraduojame, išsiskirstome.

Tad idėja Lietuvai – mums reikia atkurti vienybę, susitelkimą, susivienijimą kūrimui ir darbui.

Kaip tą vienybę atkurti?
• Gal pradėti gerbti save ir vieni kitus. Nejaugi nėra už ką mus gerbti? Tada nors už krepšinį 😉
• Gal valstybės vadovu reikia išsirinkti žmogų, kuris mus gerbtų ir vienytų?
• Gal neberinkime tos susiriejusių „šunų, kačių gaujos“ į valdžią, o pradėkime rinkti išmintingus, gyvenime jau pasiekusius, mokančius dirbti rezultatui, o ne procesui ir sau, žmones?
• Gal reikia kitokios spaudos ir televizijos, kuri pateiktų ne žurnalisto subjektyvią, įkyriai mums brukamą nuomonę, kartais kažkieno apmokėtą, ne kažkieno kitus juodinančias ir kiršinančias apkalbas, o faktus, objektyvią informaciją, kuri leistų mums patiems spręsti, kas gerai, o kas blogai.
• Gal mums išmokti gyvenime priimti realybę tokią, kokia ji yra, kad ir kokia ji mums būtų nemaloni ar sunki.
• Gal nustoti svajoti viską gauti už dyka, o darbu kurti savo gerovę ir nebepavydėti kito gero.
• Gal nustoti gyventi iliuzija, kad valdžia viską duos ir viskuo pasirūpins.
• Gal nustoti tikėtis, kad kiti viską už Tave padarys.
• Ir dar daug „gal“, nes vieno „gal“ atkurti vienybę neužteks.

Gintautas Žaliauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *